Livit Trofee voor Anita Heeren

01/11/2013

De Livit Trofee 2013 is gewonnen door Anita Heeren. Zij was tot september 2013 als aios in opleiding in het circuit St. Maartenskliniek, UMC St. Radboud, Tolbrug en is door haar opleider voorgedragen voor deze trofee.

Anita heeft in haar opleiding onderzoek gedaan naar de behandelmogelijkheden van mensen met een CVA (effectiviteit van training op de C-mill), waarover zij recentelijk een artikel heeft gepubliceerd. Al eerder heeft zij hierover op een internationaal congres een poster gepresenteerd. Zij is daarnaast 2e auteur bij een ander artikel over dit onderwerp, dat is ingediend voor publicatie. Onderzoek naar training op de C-mill is ook gedaan met mensen met cerebellaire ataxie, een studie waarbij Anita nauw betrokken is en wat geleid heeft tot een artikel waar zij 2e auteur bij is en dat nog moet worden ingediend.

Reeds voor haar opleiding is Anita betrokken geweest bij onderzoek van de afdeling Revalidatie van het UMC St Radboud, in het kader van de wetenschappelijke stage in haar masterfase geneeskunde. Dit onderzoek is nog verder voortgezet en zij is mede-auteur van twee publicaties hierover.

Helaas kon Anita niet zelf aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen en werd dit door een collega van haar gedaan.

De Livit Trofee wordt toegekend aan een aios revalidatiegeneeskunde die zich tijdens de opleiding op wetenschappelijk gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Bij deze prijs behoort een wisseltrofee en een bedrag van 500 euro, beschikbaar gesteld door Livit Orthopedie.
Voor deze prijs was tevens Erik Grauwmeijer uit circuit Rotterdam genomineerd.