Livit Trofee voor Hanneke van Duijnhoven

10/11/2015

De Livit Trofee 2015 is gewonnen door Hanneke van Duijnhoven. De Livit Trofee wordt toegekend aan een aios revalidatiegeneeskunde die zich tijdens de opleiding op wetenschappelijk gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Bij deze prijs hoort een wisseltrofee en een bedrag van 500 euro, beschikbaar gesteld door Livit Orthopedie. Het doel van deze prijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek onder aios en revalidatieartsen.

Hanneke van Duijnhoven is door de opleiders van het circuit OOR-ON unaniem als beste kandidaat voor voordracht Livit trofee aangewezen. Zij was van september 2010 tot september 2015 in opleiding tot revalidatiearts bij Radboudumc. Inmiddels is ze hier ook werkzaam als revalidatiearts.
Hanneke heeft tijdens haar opleiding onderzoek gedaan op het gebied van balans, lopen en vallen bij mensen met een CVA. Hanneke heeft dit onderzoek grotendeels binnen haar opleidingstijd gedaan. Zij heeft er voor gekozen een pauze in haar opleiding te nemen om de trainingsstudie goed te kunnen opzetten en het grootste deel van de metingen zelf te kunnen doen.

Zij heeft een valpreventieprogramma voor mensen met een CVA opgezet en geëvalueerd. Ook heeft zij een protocol ontwikkeld voor perturbatietraining (onverwachte verstoring van de stabalans) bij CVA patiënten. De effectstudie die zij hiernaar heeft gedaan laat veelbelovende resultaten zien.

Samenvattend een persoon met een warme belangstelling voor de geneeskundige en wetenschappelijke kanten van de revalidatiegeneeskunde en betrokken collega op de werkvloer; kortom een goede aanstaande revalidatiearts met vele kwaliteiten. Met maar liefst 8 publicaties, waarvan 7 als medeauteur is zij de terechte winnaar van de Livit trofee 2015.