Livit Trofee voor Jorik Nonnekes

10/11/2018

De Livit Trofee 2018 is gewonnen door Jorik Nonnekes. Deze trofee wordt toegekend aan een aios revalidatiegeneeskunde die zich tijdens de opleiding op wetenschappelijk gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Bij deze prijs hoort een wisseltrofee en een bedrag van 500 euro, beschikbaar gesteld door Livit Orthopedie. Het doel van deze prijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek onder aios en revalidatieartsen.

De Livit Trofee werd op 8 november jl. uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VRA door Annette van Kuijk, voorzitter jury, en Jan Willem van der Windt van Livit Orthopedie. De jury bestond uit: dr. Annette van Kuijk, voorzitter Concilium, prof. dr. Coen van Bennekom, voorzitter WeCo, en Mattijs Alsem, winnaar Livit Trofee 2016.

Jorik Nonnekes is vanaf september 2014 in opleiding tot revalidatiearts. Voorafgaand aan zijn opleiding heeft hij - naast zijn anios-werkzaamheden - een promotietraject gevolgd, waarvoor hij in september 2015 is gepromoveerd. Hij heeft daarvoor in 2016 de PdD Award gewonnen op het DCRM in Maastricht met zijn promotie-onderzoek getiteld: 'Balance and gait in neurodegeneratieve disease: what startle tells us about motor control'. Daarnaast ontving hij in hetzelfde jaar de proefschriftprijs van de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland.  

Na zijn promotie is Jorik zeer actief gebleven op wetenschappelijk gebied. Hij doet zijn opleiding part-time (80%) zodat hij één dag per week kan werken als post-doc, waarbij hij zich focust op neurologische loop- en balansstoornissen. 

In totaal heeft Jorik inmiddels 47 artikelen gepubliceerd, waarvan 29 ná zijn promotietraject. Hij publiceert daarbij in diverse toonaangevende tijdschriften als Lancet Neurology, Nature Reviews Neurology, JAMA Neurology en Neurology. In zijn werk is hij in staat om een brug te vormen tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse klinische praktijk. 

Jorik is al meerdere malen uitgenodigd als gastspreker op internationale congressen. Zo was hij gastspreker op het World Congress of Neurology (Kyoto, 2017), het International Congress of Clinical Neurophysiology (Washington DC, 2018) en tijdens de International Workshop on Freezing of Gait (Leuven, 2018).

Zeer recent heeft hij een prestigieuze VENI-subisidie van ZonMw ontvangen voor (toekomstig) onderzoek naar persoonsgerichte revalidatie voor loopstoornissen bij de ziekte van Parkinson.

Jorik blijkt een multi-talent met een warme belangstelling voor de wetenschappelijke kanten van de revalidatiegeneeskunde en een betrokken collega op de werkvloer. Hij heeft goed over nagedacht over hoe hij ervoor kan zorgen dat hij het onderzoek kan blijven doen in de kwaliteit en mate die hij wil. Jorik heeft buiten de gebaande paden gedacht en daar eigen regie in genomen.

De jury van de Livit Trofee ziet in hem een goede toekomstig revalidatiearts met vele (wetenschappelijke) kwaliteiten en beloont dit met toekenning van de Livit Trofee 2018.