Livit Trofee voor Mattijs Alsem

13/11/2016

De Livit Trofee 2016 is gewonnen door Mattijs Alsem. De Livit Trofee wordt toegekend aan een aios revalidatiegeneeskunde die zich tijdens de opleiding op wetenschappelijk gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Bij deze prijs hoort een wisseltrofee en een bedrag van 500 euro, beschikbaar gesteld door Livit Orthopedie. Het doel van deze prijs is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek onder aios en revalidatieartsen.

Mattijs Alsem heeft begin dit jaar zijn opleiding tot revalidatiearts succesvol afgerond. Tijdens zijn opleiding heeft hij op wetenschappelijk gebied bijzonder goed gepresteerd. Dat was de reden voor zijn opleider van het UMC Utrecht om hem voor te dragen voor de Livit Trofee 2016.

Al tijdens zijn geneeskunde opleiding begon de belangstelling van Mattijs voor het wetenschappelijk onderzoek. Daarbij heeft hij onder andere een onderzoeksstage gedaan bij de kinderrevalidatie in De Hoogstraat. Vanaf die tijd is hij onderzoek blijven doen, ook tijdens zijn werk als anios en aios bij De Hoogstraat Revalidatie. Vooral het kijken naar de behoeftes van het gezin binnen de kinderrevalidatie heeft zijn belangstelling.

Hij heeft tijdens zijn opleiding 6 wetenschappelijke artikelen geschreven waarvan er inmiddels 4 zijn gepubliceerd in vooraanstaande tijdschriften; 2 artikelen zijn submitted. Daarnaast is hij medeauteur van 2 artikelen, waarvan er inmiddels één gepubliceerd is. Mattijs heeft ook meerdere nationale en internationale presentaties gegeven.

Samenvattend, Mattijs is een persoon met een warme belangstelling voor de wetenschappelijke kanten van de revalidatiegeneeskunde en een betrokken collega op de werkvloer; kortom een goede revalidatiearts met vele kwaliteiten.

De andere genomineerden voor de Livit Trofee 2016 waren Charlotte Geelen en Marjolein Hepping.