LVAG en De Jonge Orde gaan op in De Jonge Specialist

25/10/2013

Op 9 november is tijdens de AIOSdag de lancering van De Jonge Specialist. De Jonge Orde en de Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding (LVAG) gaan samen op in een nieuwe vereniging: De Jonge Specialist.

De aios worden in Nederland van oudsher door veel partijen vertegenwoordigd: de junior wetenschappelijke vereniging, De Jonge Orde, Landelijke Vereniging voor medisch specialisten in opleiding (LVAG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), Orde van Medisch Specialisten (OMS), Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG).

Met de voorgenomen fusie van De Jonge Orde en LVAG komt een einde aan de verbrokkelde belangenbehartiging van de medisch specialisten in opleiding. De krachtenbundeling leidt per 2014 tot een nieuwe sterke belangenvereniging: De Jonge Specialist.