Maartenskliniek bespaart miljoenen met biosimilars

10/04/2017

De Sint Maartenskliniek heeft miljoenen bespaard door patiënten over te zetten van dure, patent geneesmiddelen tegen reuma naar goedkopere biosimilars. 93,4 procent van de patiënten is tevreden.

In het afgelopen jaar zijn in totaal meer dan 950 patiënten overgestapt naar een biosimilar. De artsen en apopthekers van de Nijmeegse kliniek benaderden hun patiënten actief. Beide medicijnen zijn even effectief en de patiënten hadden begrip voor het kostenaspect. Na een eerste poging switchten een derde van de patiënten na verloop van tijd toch terug naar het originele geneesmiddel. Betere begeleiding en intensievere voorlichting leidden ertoe dat na een tweede poging 93 procent van de patiënten de biosimilar bleef gebruiken. Dat is nu, acht maanden na dato, nog steeds zo.

Communicatie
De manier waarop de zorgverlener communiceert, bleek essentieel voor het welslagen van de overstap. De patiënten kregen een brief van het ziekenhuis met uitleg. Zij werden daarnaast gebeld door de apotheek of kregen een afspraak met de reumatoloog. Om terugswitchen wegens niet-medische redenen te voorkomen, is geregeld dat een patient kort na de overstap op de poli kan worden gezien. Daar kan de reumatoloog uitleg geven over bijwerkingen die al dan niet toe te schrijven zijn aan het biosimular.

Investering
Essentieel is dat zowel alle nieuwe als alle bestaande patiënten de overstap naar de biosimilar maken om daadwerkelijk besparingen te kunnen realiseren. Dit komt doordat er een grote gebruikersgroep is die jaarlijks maar met een beperkt aantal nieuwe patiënten wordt aangevuld. Voor het project is een investering nodig van naar schatting enkele tienduizenden euro’s van het ziekenhuis, de apothekers en voorschrijvende artsen. De Sint Maartenskliniek heeft zorgverzekeraars gevraagd hiermee rekening te houden. Zonder hun medewerking vormen de hoge investeringskosten een drempel die maakt dat fabrikanten van de originator met een vergelijkbare of iets hogere prijs veelal toch een fors marktaandeel kunnen behouden. Zo is althans de ervaring van de Sint Maartenskliniek.

Bron: Zorgvisie 10-4-2017