Marcel Post benoemd tot bijzonder hoogleraar

30/04/2014

Dr. Marcel Post is per 1 mei 2014 aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder revalidatie van mensen met een dwarslaesie, bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van de Faculteit Medische Wetenschappen in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft de leerstoel ingesteld in samenwerking met De Hoogstraat Revalidatie.

Bijzondere leerstoel ‘Dwarslaesierevalidatie’ ingesteld


De dwarslaesierevalidatie is in ons land van hoog niveau, maar het dwarslaesieonderzoek verdient een verdere impuls. Vandaar dat Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) het initiatief heeft genomen om te komen tot de aanstelling van een bijzonder hoogleraar, mede als “spin in het web” van het dwarslaesieonderzoek in Nederland.

Het onderzoeksterrein van deze nieuwe hoogleraar betreft de revalidatie van mensen met een dwarslaesie, hun maatschappelijk functioneren en hun kwaliteit van leven. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de multidisciplinaire behandeling van lichamelijke en mentale problematiek en op de gevolgen voor partners en gezinsleden, voor de arbeidssituatie en het welbevinden.

Het Nederlands dwarslaesierevalidatie onderzoek heeft de afgelopen 15 jaar geprofiteerd van drie landelijke (ZonMw) stimuleringsprogramma’s voor Revalidatieonderzoek, mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van veel partijen waaronder het Revalidatiefonds en Fonds NutsOhra. Met deze leerstoel wil DON de universitaire verankering van het revalidatieonderzoek bestendigen. Het werk van de leerstoel wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de revalidatieprofessionals verenigd in het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en het onderzoeksnetwerk Spinal Cord Injury investigatiOn Network Netherlands (www.scionn.nl) dat al ruim tien jaar functioneert als het samenwerkingsverband van onderzoekers, clinici en mensen met een dwarslaesie.
 
Achtergrond Marcel Post
Marcel Post – geboren in 1958 – studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht waar hij in 1997 promoveerde op het onderwerp ‘Leven met een dwarslaesie: een studie van de gezondheidstoestand en tevredenheid met het leven van zelfstandig wonende mensen met een dwarslaesie’. Sinds 2005 is hij senior onderzoeker bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht en associate professor bij het Hersencentrum van het UMC Utrecht. Tevens is hij verbonden met Schweizer Paraplegiker-Forschung in Nottwil, Zwitserland. 

Bijzonder hoogleraar
Een bijzonder hoogleraar is een hoogleraar aan een universiteit die niet door die universiteit wordt betaald en niet deel uitmaakt van de officiële personeelsformatie van die universiteit. Vaak worden deze posten betaald uit speciale fondsen of door stichtingen/verenigingen of bedrijven/instellingen. Deze bijzondere leerstoel is een DON initiatief ondersteund door het NVDG en mogelijk gemaakt door De Hoogstraat Revalidatie en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).