Marlies den Hollander wint PhD Award Rehabilitation Medicine 2019

08/11/2019

De PhD Award Rehabilitation Medicine wordt ieder jaar tijdens het DCRM uitgereikt aan het beste en meest aansprekende proefschrift van het afgelopen jaar dat betrekking heeft op revalidatiegeneeskunde en de presentatie ervan tijdens het DCRM. De prijs werd dit jaar toegekend aan Marlies den Hollander voor haar proefschrift Expose or protect? Fear of movement-related pain in Complex Regional Pain Syndrome type 1.

Dit jaar waren er twee uitstekende kandidaten genomineerd voor de PhD Award. Beiden konden de complexe materie van hun onderzoek op een duidelijke manier uitleggen en presenteren, beiden waren uitstekende sprekers en konden de discussie die volgde goed leiden. Omdat er maar één de winnaar kan zijn heeft de jury besloten de prijs toe te kennen aan Marlies den Hollander.

Het proefschrift van Marlies betrof een diepgaand onderzoek, uitgevoerd met behulp van verschillende onderzoeksmethoden - waaronder een RCT en een kosteneffectiviteitsonderzoek - zeer netjes uitgevoerd en gerapporteerd, wat leidde tot resultaten om CRPS-revalidatie te verbeteren, die onmiddellijk in de praktijk kunnen worden geïmplementeerd.

De andere genomineerde voor de PhD Award 2019 was: Adam Booth met Biofeedback to improve gait in children with cerebral palsy

Het doel van de PhD Award is aandacht te vestigen op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek binnen de revalidatiegeneeskunde en het werk van onderzoekers onder een breder publiek kenbaar maken. Tegelijkertijd draagt deze award bij aan de mogelijkheden van veelbelovende onderzoekers om zich verder te ontplooien en kansen op vervolgonderzoek te vergroten.
Hoogleraren revalidatiegeneeskunde konden kandidaten voordragen en vanuit iedere universiteit mocht dat er maar één zijn. De inzendingen werden beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit vier leden van de Commissie Wetenschap & Innovatie (WeCo) van de VRA.