Medisch specialisten verwerpen bod NVZ

29/10/2015

Op 28 oktober jl. boden de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 4.291 handtekeningen aan. De achterban van de Federatie en de LAD verwerpt massaal het voorstel van de NVZ om slechts 45% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug te geven aan medisch specialisten.

Ze vinden het onacceptabel dat de raden van bestuur van algemene ziekenhuizen miljoenen euro’s aan pensioenpremie achterhouden. Hierdoor kunnen hun werknemers tot wel € 20.000 minder pensioen opbouwen. Dat terwijl medisch specialisten en andere gedupeerden werkzaam in de umc’s hun pensioenpremie wel terugkrijgen van hun werkgever, zonder dat dit ten koste gaat van anderen.

Pensioenpremie
Tijdens een overleg met de NVZ gaven de Federatie en de LAD aan dat hun achterban een volledige structurele teruggave wil van het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Volgens de NVZ kunnen de raden van bestuur dat niet omdat ze worden ‘gekort’. “De NVZ maakt het onnodig ingewikkeld”, aldus onderhandelaar Rob Koster van de Federatie en de LAD. “In 2014 hadden ze een potje geld voor de pensioenpremie, en dit jaar hebben ze dat potje ook. Daarnaast hebben de ziekenhuizen geld gekregen voor de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden, en dat is zelfs meer dan vorig jaar. Dus hun argumentatie dat ze minder hebben, klopt niet. Wij vragen ons dus af, waar is dat geld gebleven?”

Onbegrijpelijk
De Federatie en de LAD vragen aan de NVZ niet meer pensioenpremie terug dan in 2014 beschikbaar was. Dan kan het nooit ten koste gaan van anderen. Koster vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de NVZ niet uitsluit dat als ze de pensioenpremie teruggeven, dit consequenties heeft voor de inkomens van andere medewerkers, en zelfs patiënten. “Waarom lost de NVZ dit niet netjes op, zoals de werkgevers in de umc’s?”

11 november
De NVZ heeft nu een laatste voorstel gedaan van 53% compensatie (in plaats van de eerder voorgestelde 45%), maar dat hebben de Federatie en LAD afgewezen. Op 11 november organiseren de werknemersorganisaties een grote bijeenkomst in Utrecht om de vervolgstappen door te nemen.

Achtergrondinformatie
Meer informatie staat op de LAD pensioenpagina of op www.demedischspecialist.nl/pensioen

Bron: LAD.nl en DeMedischSpecialist.nl

Gerelateerde nieuwsberichten:

- 22-10-2015: 'Goed akkoord voor compensatie pensioenaftopping umc’s'
- 27-10-2015: Handtekeningenactie LAD/Federatie