Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie vergoed vanuit basisverzekering

25/02/2016

Mede naar aanleiding van een persbericht van Kanker.nl ('revalidatie bij kanker niet vergoed') d.d. 16 december jl. is er onnodige onrust ontstaan onder aanbieders van Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie. Mede debet hieraan is de semantische verwarring tussen de begrippen 'oncologische revalidatie' en 'medisch specialistische oncologische revalidatie'. 'Oncologische revalidatie' is geen beschermd begrip en biedt geen toegang tot verzekerde zorg.

De Werkgroep Oncologische Revalidatie (WOR) van de VRA heeft in de afgelopen periode veel vragen over de vergoeding van oncologische revalidatie ontvangen; daarom dit Nieuwsbericht ter verduidelijking.

Naar aanleiding van vragen aan het Zorginstituut Nederland over de aanspraak op oncologische zorg heeft deze een korte Memo opgesteld, ter verduidelijking van het Duidingsrapport dat in juni 2015 is verschenen. In deze Memo staat omschreven wat onder Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie (MSOR) wordt verstaan. 

De zorg zoals omschreven in de Memo van Zorginstituut Nederland  (en dus in het Duidingsrapport), en geboden door een revalidatiearts en zijn team in ziekenhuis of revalidatiecentrum, wordt in 2016 opnieuw volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor Medisch Specialistische Oncologische Revalidatie maakt het niet uit of de patiënt aanvullend verzekerd is.

U vindt als bijlage onderaan dit nieuwsbericht de Memo van Zorginstituut Nederland.
Tevens als bijlage bij dit bericht het Duidingsrapport ‘Medisch specialistische revalidatie, zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden’ dat het Zorginstituut op 22 juni 2015 heeft uitgebracht.