Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

21/05/2015

Op 10 april 2015 heeft de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (Commissie Kaljouw) van het Zorginstituut Nederland een advies uitgebracht aan het ministerie van VWS met een toekomstvisie op gezondheid en zorg na 2030.

De gezondheidszorg is in de toekomst gericht op het bevorderen en herstellen van het zelfstandig functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving. De eigen regie en veerkracht van het individu staan hierbij centraal.

Deze visie op gezondheid en zorg – niet de ziekte staat centraal maar het functioneren - heeft ook gevolgen voor de zorgprofessionals. Iedere toekomstige zorgprofessional beschikt - naast vakkennis - over een aantal generalistische bekwaamheden die bijdragen aan het bevorderen en het herstellen van het functioneren. Professionals zullen samenwerken in teams die met elkaar beschikken over alle bekwaamheden die nodig zijn. De teams kunnen wisselend van samenstelling zijn, afhankelijk van wat op dat moment nodig is aan zorg. Dat staat in het advies 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren' van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen.

Meer lezen:
- Advies: Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren
- Samenvatting Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren
- Animatiefilm (YouTube)

Bron: Zorginstituut Nederland