Naslagwerk zorgverleners Osteogenesis Imperfecta (OI)

17/12/2019

Onlangs is een naslagwerk voor zorgverleners verschenen over de aandoening Osteogenesis Imperfecta (OI), met aandachtspunten voor begeleiding van mensen met OI.

U vindt het 'Naslagwerk zorgverleners Osteogenesis Imperfecta (OI)' onderaan dit Nieuwsbericht.

Het naslagwerk is bedoeld voor zorgverleners in de regio, zodat zij een goed handvat hebben om mensen met OI te begeleiden. Speciale aandacht gaat in het naslagwerk uit naar de psychosociale aspecten van OI en de gevolgen hiervan voor de patiënt. In de zorgverlening kan hierop worden ingespeeld.

Het naslagwerk is opgesteld door de Expertisecentra OI voor kinderen en volwassenen (UMCU/WKZ en Isala) in samenwerking met de patiëntenvereniging VOI en Stichting Care4BrittleBones.