Nieuw besluit herregistratie specialisten + FAQ

14/09/2017

Het besluit herregistratie specialisten is herzien.

De nieuwe herregistratie-eisen komen in grote lijnen op het volgende neer:

  • Herregistratie wordt verleend op voorwaarde dat er sprake is van verantwoord functioneren en toereikende deskundigheid;
  • Hart van het vernieuwde herregistratiesysteem is deelname aan regelmatige evaluatie van individueel functioneren en van het functioneren van de groep waarbinnen de desbetreffende specialist of profielarts werkzaam is;
  • Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) fungeert als vliegwiel; met het POP kan de specialist gericht werken aan verbeteracties die uit de evaluatie voortkomen.

Het besluit is per 1 januari 2016 in werking getreden, voor zover het reeds bestaande bepalingen betreft. De nieuwe eisen ten aanzien van het individuele of groepsfunctioneren treden per 1 januari 2020 in werking​. Het besluit is te vinden op de website van de KNMG. Er is vanuit de Federatie een FAQ opgesteld.