Nieuwe AMS

27/06/2014

Nieuwe AMS regelt betrokkenheid en verantwoordelijkheid medisch specialist in dienstverband
Strategische betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband bij ontwikkelingen binnen het ziekenhuis. Dat is één van de concrete resultaten van de vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling (AMS) voor de medisch specialist in dienstverband in algemene ziekenhuizen.
De AMS sluit hiermee beter aan op het veranderende zorgveld waar de medisch specialisten mee te maken hebben, zoals de groeiende vraag om kostenbeheersing. De vernieuwde regeling biedt de medisch specialist in dienstverband concrete kaders en handvatten waarmee zij zich beter kunnen organiseren in relatie tot de raad van bestuur, de medische staf en de stafmaatschap. Dit is nodig om de verantwoordelijkheidsverdeling en betrokkenheid verder te verbeteren. Dat komt ook de kwaliteit van de medisch specialistische zorg ten goede.

Gezond en veilig werken
Met het leveren van een goede kwaliteit van zorg, rekening houdend met de toekomstige zorgvraag en kostenbeheersing, ligt de nadruk vaak op efficiencyverbetering. Hoewel het goed is aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, mag dit niet ten koste gaan van gezondheid en veilig werken. Zowel met het oog op de kwaliteit van zorg als voor de gezondheid van de arts. De AMS-regeling biedt daarom voorwaarden voor gezond en veilig werken. De regeling voorziet in de behoefte om heldere afspraken te maken over roosteren en de hersteltijd na diensten.

Samenwerking OMS en LAD
Voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden voerden de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Wat is er bereikt?
  • Automatische doorwerking van de salarisaanpassingen CAO Z naar AMS
  • In de 45 urige werkweek en de maximaal 7 uur werk tijdens diensten vallen alle werkzaamheden van de medisch specialist
  • Aan de VMSD is een formele status gegeven
  • Gesprekscyclus (elke 3 maanden) tussen bestuur en organisatorische eenheid/ vakgroep is geformaliseerd
  • Er komt meer regelruimte voor de organisatorische eenheid
  • Dienstverbanders zijn betrokken bij de gesprekken met zorgverzekeraars

De gelden uit de AMS blijven beschikbaar voor de medisch specialisten

Wat is er niet bereikt?

  • Variflex is na 1 januari 2017 geen individueel recht (maar wel een groepsrecht van de medisch specialisten in dienstverband (lees meer)
  • Verslechtering door overheid pensioenopbouw boven 100.000 euro kon niet worden gecompenseerd (lees meer)
Nog uit te werken
  • Nadere afspraken monitoring van gezond en veilig werken
  • Overgang Variflex na 1 januari 2017
Meer informatie
Alle informatie is te vinden op www.amsvernieuwing.nl.


Bronnen: LAD.nl en amsvernieuwing.nl

Veel gestelde vragen over de AMS 2014