Nieuwe versie Zorgboek Beroerte

11/12/2013

Er is een nieuwe druk verschenen van het Zorgboek Beroerte (CVA). Namens de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) heeft mw. dr. P.E.C.A. Passier meegewerkt aan de totstandkoming van dit Zorgboek.

Het Zorgboek Beroerte (CVA) is geschreven voor mensen die een beroerte hebben gehad en hun naasten. Voor een beroerte worden vaak verschillende termen door en naast elkaar gebruikt. Zo wordt gesproken over hersenbloeding, herseninfarct, TIA… Dit boek geeft uitgebreide informatie over de symptomen, het lichamelijke proces bij een beroerte, de behandeling en het herstel. De nadruk ligt op het omgaan met de gevolgen van een beroerte. Afasie, neglect en apraxie zijn hier voorbeelden van. De revalidatie en de verschillende hulpverleners worden uitgebreid besproken. Daarnaast is er aandacht voor de emotionele, sociale, maatschappelijke en zakelijke gevolgen. Verder komen de belangrijkste risicofactoren aan bod: zaken die de kans op een (nieuwe) beroerte groter maken.

Het zorgboek kost € 19,95 en is o.a. te bestellen via de webshop van Stichting September.

Aan de totstandkoming van het zorgboek hebben meegewerkt:
De Nederlandse CVA-Vereniging 'Samen Verder' | Afasie Vereniging Nederland | Vereniging Cerebraal | Nederlandse Hartstichting | Hersenstichting Nederland | Nederlandse Vereniging voor Neurologie | Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde | Nederlandse Vereniging voor Cardiologie | V&VN Neuro & Revalidatie | Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen | Nederlandse Instituut van Psychologen | Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen | Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (KNMP) | Optima Farma, de beroepsorganisatie van apothekersassistenten | Nederlandse Internisten Vereniging | Welder | Stichting De Ombudsman | Consumentenbond | Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) | Zorgbelang Nederland | Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) | Infolijn Alternatieve Geneeswijzen

Productinformatie
Amsterdam, vierde druk, 2013
A4-formaat | 240 pagina’s | Illustraties

Bron: www.stichtingseptember.nl