Nieuwe website AfasieNet

05/01/2016

AfasieNet, hét platform op het gebied van afasie, lanceert een nieuwe website. De website is bedoeld voor de zeer verschillende doelgroepen: Professionals, Verwijzers en Mensen met afasie en hun naasten.

De website www.afasienet.com heeft een compleet vernieuwd ontwerp. Het bijzondere aan de nieuwe website is dat deze bestemd is voor drie zeer verschillende doelgroepen.

Doelgroepen
Terwijl de website al een vertrouwde omgeving was voor professionals op het gebied van afasie, zijn de doelgroepen ‘mensen met afasie en naasten’ en ‘verwijzers’ nieuwe doelgroepen voor AfasieNet. In het bijzonder mensen met afasie zijn uitgebreid geraadpleegd tijdens het gehele proces van ontwikkeling en vormgeving van de nieuwe website.

Behoefte-inventarisaties
Mensen met afasie en hun naasten zijn ondervraagd over hun behoeften: over welke onderwerpen zouden zij graag informatie willen lezen? Wat is belangrijk nieuws? Bestaat er behoefte aan een forum? Willen zij graag lotgenotencontact? De antwoorden op deze vragen zijn gebruikt als basis voor de menustructuur en de content voor de nieuwe website. Ook de afasietherapeuten, die tot voor kort de enige doelgroep van AfasieNet waren, zijn ondervraagd over hun wensen en behoeften. Naar aanleiding van deze inventarisatie is onder andere de ZorgZoeker geïntroduceerd, die vraag en aanbod op het gebied van afasietherapie bij elkaar brengt. Ten slotte is er contact gezocht met verwijzers (bijv. revalidatie-artsen, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen) om in kaart te brengen aan welk soort informatie zij behoefte hebben.

Afasievriendelijk
Omdat de meeste mensen met afasie problemen hebben met lezen, is het van belang dat hun deel van de website ‘afasievriendelijk’ is. Dat houdt onder andere in dat er gebruik wordt gemaakt van veel video’s en foto’s, voldoende witruimte, overzichtelijke tekstblokken, korte zinnen en alinea’s, beknopte samenvattingen en opsommingen, een goed leesbaar lettertype en een zogenaamde voorleesfunctie.

Pretesten
Mensen met afasie en hun naasten hebben verscheidene versies van de website gepretest om vast te stellen in hoeverre deze voldeed aan hun verwachtingen. Tijdens deze bijeenkomsten werd telkens waardevolle feedback verkregen, die in de uiteindelijke versie van de website is verwerkt.

De ontwikkeling van de nieuwe website werd mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds.

Bron: Persbericht AfasieNet