Nieuws van de Commissie Kwaliteit

28/04/2015

Vanaf april 2015 is de Commissie Kwaliteit gesplitst in twee subcommissies: een subcommissie kwaliteitsbeleid en een subcommissie kwaliteitsvisitaties.

Splitsing Commissie
Vanaf april 2015 is de Commissie Kwaliteit gesplitst in twee subcommissies: een subcommissie kwaliteitsbeleid en een subcommissie kwaliteitsvisitaties. Aanleiding hiervoor was dat er de laatste jaren steeds meer werk op het bordje van de Commissie terechtgekomen is door toenemende aandacht voor (het verbeteren van de) kwaliteit en visitaties. Om toch voldoende aandacht aan zowel kwaliteitsbeleid als kwaliteitsvisitaties te kunnen geven, is de Commissie Kwaliteit gesplitst. De subcommissies zullen waar nodig zaken met elkaar afstemmen en aan elkaar terugkoppelen.

Visitatietraining
In maart jl. heeft de Commissie Kwaliteit een visitatietraining gevolgd. Op deze manier werkt de Commissie aan haar eigen ‘kwaliteit’ van het visiteren. Het is de bedoeling dat nieuwe leden een (basis)training volgen en dat er jaarlijks een (verdiepings)training voor ervaren visitatoren georganiseerd wordt.

Waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties
Vanaf april 2015 zullen kwaliteitsvisitaties aan de hand van de Waarderingssystematiek voor kwaliteitsvisitaties uitgevoerd worden. Klik hier voor de Waarderingssystematiek.

Voor meer informatie over de Commissie Kwaliteit, klik hier.