Nieuwsbrief 2 - Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie (LDUR)

06/09/2018

Vandaag is de tweede Nieuwsbrief verschenen van de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie (LDUR).

Bij dit nieuwsartikel vindt u de tweede nieuwsbrief Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie (LDUR). Het project LDUR werkt aan een belangrijke ontwikkeling voor de revalidatiesector. Via de speciale nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen het project. Deze tweede uitgave informeert u over het besluit tot oprichting van de Stichting Best Practices Revalidatie (SBPR) en de voortgang van het technisch inrichten van de LDUR. Ook deelt revalidatiearts Coen van Bennekom zijn verwachting van de LDUR met de lezers.

N.B. Op 26-10-2017 verscheen de eerste Nieuwsbrief LDUR - zie link