Nieuwsbrief Raad Kwaliteit september 2015

29/09/2015

Het ‘Jaar van de Transparantie’ is in volle gang. Er zijn vanuit de Federatie Medisch Specialisten diverse projecten gestart om de informatie over de kwaliteit en doelmatigheid van medisch-specialistische zorg verder vorm te geven. In een nieuwsbrief Raad Kwaliteit van de Federatie wordt samengevat welke afspraken er ook alweer zijn gemaakt met het ministerie van VWS, informeert de Federatie de lezer over de huidige stand van zaken, de projecten die van start gaan en de rol van de wetenschappelijke verenigingen daarin.

Lees meer over het 'Jaar van de Transparantie' in onderstaande nieuwsbrief van de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten.