Nieuwsbrief Revalidatie Impact

10/12/2020

Nieuwsbrief nr.5 van de Stichting Revalidatie Impact (SRI) is verschenen.

Onderaan dit bericht vindt u de vijfde nieuwsbrief van Revalidatie Impact.

Deze vijfde uitgave informeert u onder andere over de oprichting van de Wetenschappelijke Raad van Stichting Revalidatie Impact, de start van de eerste Expertgroep, afronding van de pilotfase, de verdere uitrol en plannen voor de toekomst.

De nieuwsbrief van de Stichting Revalidatie Impact verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Eerdere Nieuwsbrieven SRI (LDUR):
- 4. Nieuwsbrief SRI (febr. 2020)
3. Nieuwsbrief SRI (juni 2019)
2. Nieuwsbrief LDUR (sept. 2018)
1. Nieuwsbrief LDUR (okt. 2017
)