Nieuwsbrief Revalidatie Impact

21/01/2022

Nieuwsbrief van de Stichting Revalidatie Impact (SRI) is verschenen.

Onderaan dit bericht vindt u de recente Nieuwsbrief van Revalidatie Impact - januari 2022

Deze uitgave informeert u onder andere over de ontwikkelagenda voor 2022, de realisatie IT infrastructuur bij DHD, juridische zaken, patiënten informeren over Revalidatie Impact Scores, COPM-pilot binnen de Kinderrevalidatie, gegevensaanlevering stap voor stap. 

De nieuwsbrief van de Stichting Revalidatie Impact verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Eerdere Nieuwsbrieven SRI (LDUR):
6. Nieuwsbrief SRI 
(april 2021)
- 5. Nieuwsbrief SRI (dec 2020)
4. Nieuwsbrief SRI (febr. 2020)
3. Nieuwsbrief SRI (juni 2019)
2. Nieuwsbrief LDUR (sept. 2018)
1. Nieuwsbrief LDUR (okt. 2017
)