Nieuwsbrief Revalidatie Impact

15/08/2022

Nieuwsbrief van de Stichting Revalidatie Impact (SRI) is verschenen, nr. 9, augustus 2022

Onderaan dit bericht vindt u de recente Nieuwsbrief van Revalidatie Impact - augustus 2022

Deze uitgave roept op tot gegevensaanlevering en informeert u onder andere over uitbreiding van de dataset met PROMIS, de toelating als aspirant-lid van de Samenwerkende
Kwaliteitsregistraties (SKR), de samenstelling van de Expertgroep Amputatie, de start van de COPM pilot binnen de kinderrevalidatie en de samenwerking met het Revalidatieregister.

De nieuwsbrief van de Stichting Revalidatie Impact verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een mail naar info@revalidatie-impact.nl.

Eerdere Nieuwsbrieven SRI (LDUR):
- 8. Nieuwsbrief SRI (januari 2022)
7. Nieuwsbrief SRI (juni 2021)
6. Nieuwsbrief SRI 
(april 2021)
- 5. Nieuwsbrief SRI (dec 2020)
4. Nieuwsbrief SRI (febr. 2020)
3. Nieuwsbrief SRI (juni 2019)
2. Nieuwsbrief LDUR (sept. 2018)
1. Nieuwsbrief LDUR (okt. 2017
)