NTR 2014 | 2 verschenen

06/05/2014

Vandaag ligt nummer 2014 | 2 van het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) bij de VRA-leden 'op de mat'. Het NTR wordt toegestuurd aan alle leden van de VRA.

Het is goed gevuld nummer met publicaties over het Vroegmobiliseren na een aSAB, en BrainSTARS een educatief programma voor ouders en andere betrokkenen van kinderen met NAH. Ook is er een interview met prof. Erik Scherder en zijn er de oratieverslagen van zowel Jeanine Verbunt als Anne Visser-Meily. Gloednieuw is de rubriek 'Het Debat', waarvoor Jan-Paul van den Berg en Wim Wertheim in de pen zijn geklommen om hun standpunten ten aanzien van de stelling: Oncologische revalidatie behoort tot het domein van de revalidatiegeneeskunde wereldkundig te maken.
Onderaan dit bericht de index van het nummer, zodat u kunt zien wat er nog meer te lezen valt.

Veel leesplezier!

Nieuwsgierig en geen lid van de VRA?
Het is mogelijk om een abonnement op het NTR te nemen. Zie het colofon op de bijgevoegde indexpagina.

Lees meer: