NTR 2014 | 4 verschenen

02/09/2014

Vandaag ligt nummer 2014 | 4 van het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde bij de VRA-leden en abonnee's 'op de mat'.

NTR 2014 | 4 is onlangs verschenen. Het is een interessant nummer met drie publicaties. Ook heeft onze hoogleraar Jan Geertzen aan de redactie een TOP-artikel voorgedragen. Verder samenvattingen van de richtlijnen SAPS en Lymeziekte.
Zie de bijgevoegde index voor alle artikelen in dit nummer.

Nieuwsgierig en geen lid van de VRA?
Het is mogelijk om een abonnement op het NTR te nemen. Zie het colofon op de bijgevoegde indexpagina.