Opening implementatiecall KWF

18/04/2018

Op 27 april 2018 gaat de zesde call van het KWF Programma Onderzoek & Implementatie open. Er kunnen dan weer Implementatieprojecten worden ingediend.

Het doel van implementatieprojecten is om evidence based innovaties / nieuwe methodes binnen de kankerbestrijding, op nationaal niveau toegankelijk te maken voor de doelgroep (patiënt / publiek / zorgverlener), zodat iedereen binnen deze doelgroep hetzelfde (zorg)aanbod krijgt. Deze financieringsvorm draagt bij aan het realiseren van minder kanker, meer genezing en/of een betere kwaliteit van leven voor patiënten tijdens en na kanker.

De financieringsvorm Implementatieprojecten is gericht op het faciliteren en financieren van praktische en concrete activiteiten ten behoeve van implementatie van specifieke innovaties / nieuwe methoden op nationaal niveau. Implementatieprojecten zijn erop gericht dat de betreffende specifieke innovatie / nieuwe methode een structurele plaats krijgt in het handelen en het functioneren in de dagelijkse praktijk van relevante belanghebbenden, wat resulteert in een vooraf gedefinieerde meetbare verbetering. 

Een projectleider van een implementatieproject hoeft geen onderzoeker te zijn en hoeft dus niet gepromoveerd te zijn. Potentiële aanvragers kunnen ook implementatiedeskundigen, kwaliteitsmedewerkers, (onderzoeks)verpleegkundigen, medisch specialisten en/ of eerstelijns zorgverleners, e.a. zijn.

Het is mogelijk een aanvraag voor financiering voor implementatieproject in te dienen tot 6 juni 2018 (12.00u).

Kijk voor meer informatie op: https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/Implementatieprojecten.aspx,

Deze call zal in de herfst opnieuw plaatsvinden.