Openstelling & indiening SKMS Centraal Budget 2014

20/03/2014

Het SKMS Centraal Budget 2014 is opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Binnen het SKMS Centraal Budget 2014 kunnen aanvragen ingediend worden voor de volgende pijlers:

  1. Het ontwikkelen en/of onderhouden van richtlijnen, normen, kwaliteitsregistraties voor een select aantal aandoeningen, waaronder: dwarslaesie, heupfractuur, atrose van heup, artrose van knie, lage rughernia, artritis.
  2. Doelmatigheid (Verstandig Kiezen). Bijv. het ontwikkelen van instrumentarium om verstandige gezamenlijke (arts-patiënt) keuzes te maken, het opstellen van een (wetenschaps)agenda ‘Klinisch evaluatieonderzoek naar vraagstukken in dagelijkse praktijk’.
  3. Implementatie. Hierbij gaat het om het projecten die gericht zijn op het bevorderen / faciliteren van implementatie. Bijv. breder verspreiden bewezen ‘best practices’ zoals netwerk patientveiligheid, hulpmiddelen ontwikkelen voor implementatie van goede zorg.
  4. Innovatie van de kwaliteitscyclus. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitsinstrument of het doorontwikkelen van een bestaand kwaliteitsinstrument met als eindproduct generiek te gebruiken resultaten.

Indien u een aanvraag wilt indienen, kunt u een aanvraagformulier opvragen via: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl. Aanvragen verlopen via het VRA bureau en kunnen tot donderdag 5 juni 2014 ingediend worden.

Meer informatie over het inhoudelijk kader en de procedure van indienen vindt u op een besloten gedeelte van de website (alleen toegankelijk voor leden).