Opinie-artikel in NTvG over patiëntenzorg na een beroerte

19/09/2014

De revalidatieartsen prof. dr. Anne Visser en dr. Jan Willem Meijer hebben in het NTvG een opiniërend artikel gepubliceerd met als titel: 'Stel huisarts centraal in chronische fase na beroerte'.

Het is een onderwerp wat meer dan 100.000 CVA-patiënten aangaat en waar veel huisartsen bij betrokken zijn. De discussie wie de CVA-patiënten moet monitoren na het eerste jaar is nog lang niet gesloten. Ook het Kennisnetwerk CVA NL is daar onduidelijk over. Anne Visser en Jan Willem Meijer plaatsen een kritische noot bij het feit dat de fysiotherapeut dat 'opeist', terwijl zij vinden dat er juist ook aandacht moet zijn voor 'de onzichtbare gevolgen'.

Het artikel in het NTvG 'Stel huisarts centraal in chronische fase na beroerte' is een reactie op een artikel in PLoS ONE, een update van een systematische review naar de effectiviteit van fysiotherapie bij patiënten na een beroertie. Hieruit blijkt dat de wetenschappelijke onderbouwing van fysiotherapeutische interventies in de revalidatie van patiënten na een beroerte zowel kwalitatief als kwantitatief fors is toegenomen. Dit bevestigt de relevantie van de fysiotherapie als multidisciplinaire zorg.

Omdat een beroerte niet alleen leidt tot motorische, maar vooral ook tot cognitieve en sociale problemen pleiten Anne Visser en Jan Willem Meijer voor een centrale rol van de huisarts in de chronische fase, voor signalering, aanvullende behandeling en gerichte verwijzing.
Recent is een kort screeningsinstrument ontwikkeld om CVA-gerelateerde klachten in de chronische fase te signaleren, de 'Beslishulp Beroerte Thuis' (zie link en klik op 'Inloggen als Gast'). Deze is ontwikkeld voor zorgverleners in de eerste lijn en samen met patiënten. De Beslishulp Beroerte Thuis gaat in op het brede spectrum aan klachten, is gratis beschikbaar, is digitaal in te vullen en zo nodig volgt een gericht verwijsadvies.

Zie hieronder de pdf van het complete artikel.