Oproep pilotinstellingen kinderrevalidatie voor Stichting Revalidatie Impact

26/07/2021

Binnen de Stichting Revalidatie Impact is een Expertgroep Kinderen actief aan de slag gegaan met de uitwerking van een uitkomstmaat voor de kinderrevalidatie.

Bij elke nieuwgekozen uitkomstmaat zal met een aantal revalidatie-instellingen een korte pilotfase worden doorlopen. Vanaf oktober 2021 is het Revalidatie Impact Scores systeem ingericht om data voor de Revalidatie Impact pilot binnen de kinderrevalidatie te ontvangen. Stichting Revalidatie Impact is daarom op zoek naar revalidatie-instellingen die ervaring hebben met het gebruik van de COPM bij TPG en/of mytyl populatie. Wie is enthousiast om uitkomstmaten binnen de kinderrevalidatie verder te brengen? Meer informatie is te hieronder.