Oratie prof. dr. Dirkjan van Schaardenburg, hoogleraar Reumatologie

30/11/2015

Reumatoïde artritis is een moderne chronische ziekte die goed te behandelen is. De combinatie van het zeer vroeg toedienen van medicatie met het wijzigen van levensstijl kan wellicht nog betere resultaten opleveren, stelt prof. dr. Dirkjan van Schaardenburg in zijn oratie.

Reumatoïde artritis komt bij 1% van de bevolking voor en is daarmee de meest voorkomende chronische gewrichtsontsteking. Dit is echter niet altijd zo geweest. In Europa is er weinig bewijs dat de ziekte voor 1600 voorkwam. Reumatoïde artritis wordt gekenmerkt door ontsteking van gewrichten, maar ook door een scala van antistoffen gericht tegen het eigen lichaam. Deze zijn vaak al jaren aanwezig voordat de eerste klachten optreden, wijzend op een langzaam aanzwellend ontstekingsproces. Dit proces begint vaak in het tandvlees en de longen, om later over te stappen naar de gewrichten. Erfelijkheid verklaart 16% van het ontstaan van de ziekte, en roken nog eens 33%. Volgens Dirkjan van Schaardenburg moeten daarom ook  nog andere leefstijlfactoren, waaronder waarschijnlijk voeding, een belangrijke rol spelen. Vroege herkenning gekoppeld aan agressieve behandeling brengen de ziekte tegenwoordig meestal onder controle. Het onderzoek richt zich daarom nu ook op de opsporing en preventieve behandeling van mensen met een hoog risico op reumatoïde artritis.

Dirkjan van Schaardenburg is op 1 april jl. benoemd tot hoogleraar Reumatologie, in het bijzonder vroege diagnostiek en behandeling van reumatische ziekten, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). Dirkjan van Schaardenburg studeerde geneeskunde in Groningen en werd opgeleid tot internist en reumatoloog in Leiden, waar hij promoveerde op reumatoïde artritis bij bejaarden. Hij is medisch manager van Reade Reumatologie en stageopleider reumatologie voor AMC en VUmc.

Lees meer:
- Oratietekst DirkJan van Schaardenburg
- Artikel in Medisch Contact (7-12-2015): Roken belangrijke risicofactor voor reumatoïde artritis