Outstanding Neurorehabilitation Clinical-Scientist Award voor prof. dr. Gert Kwakkel

02/11/2018

Tijdens de jaarlijkse Meeting van de American Society of NeuroRehabilitation (ASNR) op 1 en 2 november in San Diego ontving prof. dr. Gert Kwakkel, bewegingswetenschapper en hoogleraar neurorevalidatie aan Amsterdam UMC, de prestigieuze Outstanding Neurorehabilitation Clinical-Scientist Award 2018 van prof. George Wittenberg, de voorzitter van de commissie (links op de foto).

Voorafgaand aan de uitreiking van de prijs hield Gert Kwakkel de Outstanding Neurorehabilitation Clinical-Scientist Award Lecture, met als titel: 'Moving research in stroke rehabilitation forward'. 

Met het toekennen van de prijs wordt de ontvanger geëert vanwege wetenschappelijke prestaties en bijdragen aan kennis over mechanismen van neuraal herstel, translationeel onderzoek van mechanismen van herstel tot klinische praktijk, of klinische neurorevalidatie.

De prijs wordt jaarlijks toegekend door de American Society of Neurorehabilitation Education Foundation Board of Directors, bestaande uit oud-directeuren van de American Society of NeuroRehabilitation (ASNR), op basis van voordrachten uit de leden van deze society.

Lees meer