Paneldiscussie over kennisnetwerken in de revalidatie

21/09/2015

Op het DCRM wordt op vrijdag 6 November een interactieve paneldiscussie gehouden met als titel: "Het verspreiden van kennis in de revalidatie sector: hoe nu verder?"

Tijdens het Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM) van de VRA dat op 5-7 november wordt gehouden in De Doelen Rotterdam, wordt er op vrijdag 6 November een interactieve paneldiscussie gehouden met als titel: "Het verspreiden van kennis  in de revalidatie sector: hoe nu verder?"  Een erg interessant ontwerp voor revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedici welke allen betrokken zijn bij kennisnetwerken zoals CPnet, Parkinsonnet en CVA kennisnetwerk.

Het is belangrijk om kennis uit wetenschappelijke onderzoek toe te passen in de praktijk, maar hoe verspreid en implementeer je deze kennis naar zorgprofessionals? En hoe kan een netwerk het beste ingericht worden om de kennis te verspreiden binnen instellingen en zorgprofessionals? En wat is de rol van instellingen bij de ontwikkeling en financiering van deze netwerken? Op deze vragen zal een antwoord gezocht worden tijdens deze paneldiscussie, onder leiding van Marlies Leupen. Panelleden die hebben toegezegd zijn:

  • Marjolein Ketelaar (bestuurslid CPnet)
  • Johanna Haanstra (directeur CVA Kennisnetwerk)
  • Lonneke Rompen (senior consultant Parkinsonnet)
  • Vincent de Groot (revalidatiearts)
  • Martijn Klem (directeur patiëntenorganisatie BOSK)

Voor meer informatie over de paneldiscussie: klik hier