Parent2Parent

27/03/2015

Er is een nieuw landelijk en handicap/chronische ziekte-overstijgend initiatief: Parent2Parent! Parent2Parent is een methodiek waarbij ervaringsdeskundige getrainde supportouders met een kind met een beperking of chronische ziekte kortstondige ondersteuning bieden aan vraagouders in een vergelijkbare situatie.

Parent2Parent, voor en door ouders van een kind met een beperking.

Stichting Parent2Parent Nederland en de BOSK werken samen aan een landelijk netwerk van opgeleide ervaringsdeskundige supportouders waaraan vraagouders hun vragen kunnen stellen. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders die net weten dat hun kind meervoudig complex gehandicapt is en/of ouders die voor het eerst een persoonsgebonden budget (PGB) willen aanvragen bij Parent2Parent terecht. Ook voor andere vragen kan het netwerk worden ingeschakeld.

Om Parent2Parent tot een succes te maken is de organisatie op zoek naar ouders die hun ervaring binnen een grote diversiteit aan aandoeningen en chronische ziekten willen inzetten voor andere ouders.

Website:
www.parent2parent.nl