Partijen optimaliseren het verstrekkingsproces van armondersteuningen en robotarmen met steun van ZonMw

30/01/2020

Het verstrekkingsproces van complexe hulpmiddelen kent veel knelpunten die grote gevolgen hebben voor mensen met beperkingen. Recent kreeg deze problematiek ook veel media-aandacht. Van armondersteuningen en robotarmen weten we bijvoorbeeld dat er beperkte ruimte is voor training en nazorg, en er weinig informatie over de hulpmiddelen beschikbaar is. Daarnaast weten we dat een groep mensen geen hulpmiddel heeft terwijl zij er wel baat bij kunnen hebben.

Om de knelpunten in het verstrekkingsproces van armondersteuningen en robotarmen aan te pakken voert Zuyd Hogeschool met verschillende partners het project OMARM uit. OMARM staat voor OptiMalisatie en doelmatigheid van het verstrekkingsproces van hulpmiddelen voor ARM en handfunctie (OMARM). 

Zuyd Hogeschool, Amsterdam UMC, Radboudumc, SIZA, Universiteit Maastricht, en de leveranciers Assistive Innovations, Focal Meditech, Sarkow, alsmede verschillende eindgebruikers optimaliseren samen met relevante stakeholders het verstrekkingsproces van armondersteuningen en robotarmen. Dit gebeurt door een nieuwe werkwijze met protocol en tools te ontwikkelen. Hierbij kunt u onder meer denken aan aandacht voor selectie van het hulpmiddel, proefplaatsingen, gebruikstrainingen en evaluatie. Daarna wordt de kosteneffectiviteit van deze nieuwe werkwijze vergeleken met de werkwijze die op dit moment gehanteerd wordt. ZonMw verstrekt subsidie voor dit project binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg.

Het project is gestart in december 2019 en duurt tot en met maart 2023.

Als patiënt kunt u gevraagd worden aan het onderzoek mee te doen. Werkt u als ergotherapeut, fysiotherapeut of revalidatiearts dan kan het voorkomen dat uw patiënten gevraagd worden om deel te nemen aan het onderzoek. Bijvoorbeeld via de hulpmiddelenleveranciers. Wordt u, of uw patiënt gevraagd deel te nemen dan hopen wij dat u dit serieus wilt overwegen. Want alleen bij voldoende deelnemers kunnen we de verwachting toetsen dat een geoptimaliseerd verstrekkingsproces leidt tot meer tevreden gebruikers en meer doelmatige zorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loek.vanderheide@zuyd.nl (lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg, Zuyd Hogeschool), of kijk op de website van ZonMw.

Dit project (853001107) wordt mogelijk gemaakt door: