Pensioenaftopping - voorbeeldbrieven en FAQ

23/11/2015

Er zijn signalen van instellingen waarbij de raad van bestuur expliciet heeft aangegeven het advies van de NVZ niet te volgen. De komende tijd willen de LAD/Federatie daarom op lokaal niveau oplossingen bereiken met de raden van bestuur, zodat het standpunt van de NVZ onhoudbaar wordt. Juist daarom is het belangrijk dat er brieven verstuurd worden naar de raden van bestuur. Mocht een raad van bestuur weigeren het gesprek aan te gaan, dan is het advies van de LAD/Federatie om over te gaan tot acties.

Voorbeeldbrieven
De LAD en Federatie hebben eerder aangekondigd om voorbeeldbrieven over de pensioenaftopping, die gebruikt kunnen worden richting de raad van bestuur, ter beschikking te stellen. Er zijn nu 2 voorbeeldbrieven gemaakt, die, afhankelijk van de opstelling van de raad van bestuur, kunnen worden gebruikt.

Voorbeeldbrief 1: de werkgever gaat over tot uitkering conform het NVZ-advies
Het eindbod van de NVZ is om slechts 53 procent van het werkgeversdeel van de pensioenpremie aan werknemers terug te geven. De NVZ heeft haar leden geadviseerd werknemers te compenseren conform dit voorstel. Als uw raad van bestuur dit advies heeft overgenomen en u hierover een brief heeft gestuurd, kunt u voorbeeldbrief 1 versturen. Daarmee laat u weten dat u niet met minder genoegen neemt dan een volledige en structurele teruggave en dat u bereid bent hierover het gesprek aan te gaan. Onze onderhandelaars zijn desgewenst graag bij dat overleg aanwezig, dus houd ons op de hoogte van de situatie in uw ziekenhuis.

Voorbeeldbrief 2: de werkgever doet vooralsnog niets
Heeft u nog niets gehoord van uw werkgever naar aanleiding van het advies van de NVZ? Ook dan is het belangrijk uw raad van bestuur (nogmaals) een brief te sturen om het onderwerp te agenderen. In dat geval gebruikt u voorbeeldbrief 2, waarin u aangeeft een volledige en structurele teruggave van het werkgeversdeel van de pensioenpremie te willen en dat u hierover het gesprek wilt aangaan. Ook hier geldt dat onze onderhandelaars desgewenst graag bij dat overleg aanwezig zijn.

Meer informatie
- FAQ Pensioenaftopping
- Factsheet
- www.demedischspecialist.nl/pensioen
- www.LAD.nl/pensioen