Performance gap bij ‘Samen Beslissen’, ook in de revalidatiegeneeskunde

23/11/2021

Sinds het najaar van 2019 neemt Daniëlle de Wit namens de VRA deel aan de werkgroep ‘Samen Beslissen’ van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Deze werkgroep heeft als taak om de Raad Kwaliteit en het bestuur van de FMS te adviseren over de implementatie van Samen Beslissen. Daniëlle heeft gezien en gehoord hoe deze implementatie leeft bij andere medisch specialismen en daarbij viel het haar op dat men daar soms veel verder is dan binnen de VRA, behoudens lokale initiatieven van enkele revalidatiecentra. Daarom hierbij een aantal ‘Wist-u-datjes’ voor het toepassen van Samen Beslissen in de praktijk.

Wist u dat: 

  • Per 1 januari 2020 de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) is gewijzigd en aangescherpt oa met de aanvulling op de informatieplicht van de hulpverlener, waarbij in de wet nu expliciet is vastgelegd om samen beslissen toe te passen voordat een behandeling wordt ingezet. Zie een mooi artikel hierover in het NTVG Meer ‘samen beslissen’ nodig door aangescherpte Wgbo; Dirk T. Ubbink, Paul A.F. Geerts, Taco Gosens en Paul L.P. Brand; NED TIJDSCHR GENEESKD. 2021;165:D5775.  

  • Bekend is dat veel zorgprofessionals, ook medisch specialisten, denken Samen Beslissen toe te passen, maar dat dit eigenlijk niet het geval is door het onvoldoende betrekken van voorkeuren, wensen en doelen van de patiënten. Zie ook eerder genoemd artikel. 

  • Vanaf 6 september 2021 een publiciteitscampagne gestart is voor bewustwording van Samen Beslissen bij zorgprofessionals en patiënten, meer informatie vindt u op https://begineengoedgesprek.nl/  

  • U op https://begineengoedgesprek.nl/ een toolkit kan vinden met mogelijkheid om aan te sluiten op de landelijke campagne, materialen te downloaden en geschikt te maken voor uw werkplek en tips hoe samen beslissen toe te passen. 

  • Samen Beslissen een verplichte vraag gaat worden in de kwaliteitsvisitaties. De overleggen met de FMS zijn nu gaande, waarna doorvertaling naar de beroepsverenigingen gaat volgen. 

  • Via de NVZ ervaringen gedeeld worden met praktijkvoorbeelden van implementatie van Samen Beslissen via  https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/ervaringen-delen-met-praktijkvoorbeelden-samen-beslissen