Poliklinische revalidatie biedt goede zorg en is goed georganiseerd

05/07/2018

De poliklinische revalidatiesector heeft de zorg voor patiënten goed georganiseerd en voldoet aan de meeste voorwaarden voor goede zorg. Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in haar rapport ‘Poliklinische revalidatie voldoet aan randvoorwaarden voor goede zorg’. Alle revalidatie poliklinieken hebben de door de IGJ geconstateerde verbeterpunten inmiddels doorgevoerd.

Ronnie van Diemen-Steenvoorde, Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd, schrijft in het voorwoord van het rapport dat de revalidatiesector van grote individuele waarde is voor patiënten die na een ongeval of ziekte moeten leren omgaan met hun beperking. Ze constateerde in de poliklinieken dezelfde positieve en op kwaliteit gerichte houding en uitgesproken wil om te verbeteren, als in 2015 bij de klinische revalidatie-instellingen.

Hans Rietman, voorzitter van de VRA, is verheugd over de positieve constateringen van de IGJ: “Revalidatie Nederland en VRA hechten veel belang aan patiëntveiligheid en kwaliteit. Ook Dorine Wekking, voorzitter van Revalidatie Nederland, is blij met de uitkomsten van de poliklinische toetsing: “We zijn blij dat het positieve beeld van de revalidatiesector wordt bevestigd. De IGJ helpt ons op deze manier om continu verbeterslagen te kunnen blijven maken.” Ook in de poliklinische setting doen we het goed, zo blijkt. Maar de toetsing geeft ook handvatten om te blijven verbeteren. Het is prettig om dat samen met de IGJ te kunnen doen.”

Vragenlijsten en bezoeken
De IGJ heeft eind 2016 een vragenlijst uitgezet bij 158 poliklinische locaties van 82 verschillende aanbieders van medisch specialistische revalidatie. In aanvulling op de vragenlijst bezocht de IGJ in 2017 14 poliklinieken. Het ging daarbij om drie revalidatiecentra en 11 zelfstandige behandelcentra (ZBC’s). Alle drie de revalidatiecentra zijn lid van brancheorganisatie Revalidatie Nederland. Van de 11 ZBC’s zijn er vier lid. De IGJ toetste vooral de randvoorwaarden voor – en structuur passend bij – goede en patiëntveilige poliklinische medisch specialistische revalidatie. De resultaten staan in het rapport ‘Poliklinische revalidatie voldoet aan randvoorwaarden voor goede zorg’.

VRA en Revalidatie Nederland
De VRA is de landelijke wetenschappelijke vereniging van revalidatieartsen. Revalidatie Nederland is de branchevereniging van de revalidatie-instellingen in Nederland. Alle achttien revalidatiecentra, vijftien revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen en vier zelfstandige behandelcentra zijn lid van Revalidatie Nederland.