Positie van medisch specialist in dienstverband

28/02/2014

In het zorgakkoord van juli 2013 is overeengekomen dat ziekenhuizen en medisch specialisten ook per 2015 een vrije keuze houden voor vrij beroep of dienstverband. Het behoud van keuzevrijheid voor vrij beroep betekent niet dat het vrij beroep blijft zoals het nu is. Hiervoor zijn nieuwe organisatiemodellen ontwikkeld. Dit vraagt om een grote organisatorische verandering bij de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar en de raad van bestuur. De medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar moet kiezen of voor een nieuw organisatiemodel of voor vrijwillige overstap naar dienstverband.

Moet de medisch specialist in dienstverband iets doen?
Of u als medisch specialist in dienstverband betrokken moet raken bij de keuzes die raad van bestuur en vrij beroepsbeoefenaren maken is afhankelijk van de gedachtenvorming binnen uw instelling. Wanneer de vrij beroepsbeoefenaren en raad van bestuur zich oriënteren op nieuwe organisatiemodellen die ook de positie van de medisch specialist in dienstverband beïnvloeden, is uw betrokkenheid noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan een organisatiemodel waarin het mogelijk wordt om als medisch specialist in dienstverband te kiezen voor een dienstverband met een nieuw op te richten medisch specialistisch bedrijf.

Los van de gedachtenvorming binnen uw instelling kan de keuze om betrokken te raken ook een eigen afweging of wens zijn. Mogelijk ziet u, als medisch specialist in dienstverband of als vakgroep, de aankomende veranderingen als moment om uw eigen positie te heroverwegen. Bijvoorbeeld als u in deze fase de kans wilt grijpen om de mogelijkheden te onderzoeken voor een overstap naar vrij beroep of voor een dienstverband met een nieuw op te richten medisch specialistisch bedrijf.

Informeer uzelf, kom naar een OMS-LAD informatiebijeenkomst
Wat uw lokale situatie of persoonlijke afweging ook is, de OMS en LAD vinden het van belang dat u op de hoogte bent van de achtergrond, de modellen, de keuzes die te maken zijn en de impact op en mogelijkheden voor de medisch specialist in dienstverband. OMS en LAD nodigen u daarom uit voor één van de drie OMS-LAD informatiebijeenkomsten voor medisch specialisten in dienstverband. De bijeenkomsten vinden plaats op 20, 26 en 27 maart in resp. Assen, Veldhoven en Utrecht. Zie deze link naar een bericht hierover op deze website.

Leg contact, bepaal uw betrokkenheid
OMS en LAD adviseren u daarnaast om, wanneer dit nog niet het geval is, contact te leggen met de lokale werkgroep 2015 of het bestuur van collectief of medische staf en op de hoogte te raken van de lokale plannen en keuzes. De LAD en OMS vinden het belangrijk dat medisch specialisten in dienstverband goed zijn georganiseerd. Medisch specialisten in dienstverband hebben zitting in een medische staf, maar binnen veel ziekenhuizen ontbreekt op dit moment een adequaat samenwerkingsverband van medisch specialisten in dienstverband. Mooi zou zijn als er namens de vertegenwoordiging van de medisch specialisten in dienstverband een medisch specialist in de werkgroep 2015 plaatsneemt. Op basis daarvan kunt u dan bepalen of en hoe u betrokken wilt zijn in dit spannende jaar.

Bron: LAD.nl

Meer informatie:

  • Informatiebijeenkomsten en link naar aanmelden - www.lad.nl
  • AMS - Handvatten voor gesprek met RvB over informatievoorziening - www.amsvernieuwing.nl
  • AMS - Op weg naar strategische betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband - www.amsvernieuwing