Position Paper Chronische Pijn gelanceerd

09/11/2017

De Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN) van de VRA presenteert met trots haar Position Paper Chronische Pijn.

Op 9 november jl. werd tijdens het Joint Congress of the DCRM, BNF-PRM and the RBSPRM de Position Paper Medisch Specialistische Revalidatie bij Chronische Pijn aan het houdings- en bewegingsapparaat voor het eerst gepresenteerd. Deze Position Paper is tot stand gekomen op initiatief van de WPN en ter accordering aangeboden aan het bestuur van de VRA. De paper verschijnt in navolging van de in 2015 verschenen Position Paper Revalidatiegeneeskunde van de VRA.

Deze position paper heeft als doel de medisch specialistische revalidatie (MSR) op het gebied van chronische pijn zich uitend in het houdings- en bewegingsapparaat te positioneren in het veld van de medisch specialistische zorg, en een kader voor de uitoefening van de zorgpraktijk te bieden. Voor een duiding van de inhoud van dit onderdeel van de revalidatiegeneeskunde wordt aangesloten bij het onderdeel chronische pijn van de themakaart in het kader van de opleiding tot revalidatiearts. Deze themakaart is als addendum toegevoegd aan de Position Paper.


Drie initiatiefnemers vanuit de WPN, drs. Loes Swaan (Rijndam Revalidatie), prof. dr. Jeanine Verbunt (Adelante) en dr. Rita Schiphorst Preuper (UMCG) tonen trots de Position Paper Chronische Pijn.

De prevalentie van chronische pijn binnen de algehele Nederlandse populatie wordt geschat op 18%. Dat betekent dat ongeveer twee miljoen Nederlanders te kampen heeft met chronische pijn. Van deze groep heeft het merendeel klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Deze patiëntengroep rapporteert een slechtere kwaliteit van leven in vergelijking met andere patiëntengroepen met chronische aandoeningen. Juist patiënten met chronische pijn die veel beperkingen ervaren doen veelvuldig een beroep op de gezondheidszorg. Dit leidt tot hoge directe en indirecte kosten voor zowel de gezondheidszorg als de maatschappij in het algemeen. Voor mensen die door de pijnklachten fors beperkt zijn in hun functioneren kan door revalidatiebehandeling binnen de MSR hun niveau van functioneren worden verbeterd. Een revalidatiebehandeling gericht op verbeteren van functioneren is veelal de meest aangewezen behandeling, aangezien er voor de overgrote meerderheid van patiënten met chronische pijn geen effectieve medische oplossing gericht op pijnreductie bestaat. Uit onderzoek blijkt dat interdisciplinaire revalidatiebehandeling van chronische pijn zich uitend in het houdings- en bewegingsapparaat een effectieve methode is om het niveau van functioneren van deze patiënten te verhogen en ervaren beperkingen te verminderen.