Position Paper Revalidatiegeneeskunde 2015 verschenen

26/06/2015

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) heeft onlangs de Position Paper Revalidatiegeneeskunde gepubliceerd met als titel 'Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie'.

De ervaring heeft geleerd dat nog te vaak onduidelijk is wat Revalidatiegeneeskunde precies inhoudt, hoe de Revalidatiegeneeskunde zich positioneert ten opzichte van andere zorgaanbieders en wat de toegevoegde waarde voor de patiënt en de samenleving is en kan zijn. In de Position Paper wordt toegelicht wat de Revalidatiegeneeskunde als vakgebied omvat en waar de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen zich sterk voor maakt.

Het initiatief tot het opstellen van de Position Paper Revalidatiegeneeskunde is genomen door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Revalidatiegeneeskunde. Het is een prachtig product dat is ontstaan na een jaar van intensieve voorbereiding en interactie met de leden van de vereniging.  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april hebben de leden van de vereniging ingestemd met de inhoud de Position Paper.