Positioneringsnota ‘Universitair medisch specialist’ vastgesteld

08/06/2015

In de Raad Beroepsbelangen is de positioneringsnota ‘universitair medisch specialist’ vastgesteld. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD hebben deze nota onlangs uitgebracht. In deze nota staat onder meer beschreven hoe medisch specialisten zich kunnen organiseren binnen de UMC’s in het veranderende zorglandschap en hoe dit kan leiden tot een verbetering van hun positie binnen de UMC’s.

Hoe ziet de positie van de 4300 universitair medisch specialisten er uit in het veranderende zorglandschap? En hoe zorgt hun positionering ervoor dat ze de beste zorg kunnen blijven leveren aan de anderhalf miljoen patiënten die jaarlijks een beroep op hen doen? Dat staat beschreven in een nieuwe ‘Positioneringsnota’ van de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband.

Positioneringsnota
De nota beschrijft hoe  de werkomgeving van universitair medisch specialisten verandert en geeft een beschrijving van hun profiel en taken. Daarnaast geeft de nota weer hoe de medisch specialisten zich beter kunnen organiseren in de UMC’s. Rode draad is het verbeteren van de positie van de medisch specialist door de betrokkenheid bij de organisatie te vergroten. Dit komt uiteindelijk de samenwerking met andere medisch specialisten en zorgverleners, de raad van bestuur en de kwaliteit en veiligheid van de medisch specialistische zorg ten goede.

Betrokken bij organisatie
Inspelen op de vele veranderingen waarmee medisch specialisten te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de focus op kostenbeheersing, kan volgens de Federatie en de LAD alleen als de universitair medisch specialist meer betrokken is bij de organisatie van het UMC. Dat kan door een actievere rol te spelen in bijvoorbeeld het Stafconvent, dat de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft over bestuurlijke en medische ontwikkelingen, om zo de kwaliteit van de zorgverlening te bewaken. Maar ook betrokkenheid bij de divisie, eigen afdeling en vakgroep en bijvoorbeeld de ondernemingsraad, leidt tot meer kennis over de organisatie, meer invloed en een sterkere positie van de universitair medisch specialist.