POWER van start!

04/08/2016

Het landelijke POWER-onderzoek is recent gestart in 14 revalidatiecentra verspreid over heel Nederland. Het POWER-onderzoek is een van de onderzoeken die plaats vinden binnen het thema Family Empowerment van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Het gemeenschappelijk doel bij al deze studies is om de revalidatiebehandeling meer gezinsgericht te maken.

Doel van POWER is om de revalidant, zijn gezin en sociaal netwerk beter voor te bereiden op het leven na de revalidatie in het revalidatiecentrum door de implementatie van een zogenaamd toekomstberaad (Eng: Family Group Conferences). Er wordt onderzocht of het toekomstberaad (of onderdelen daarvan) effectief is en voor wie. Het toekomstberaad bestaat uit drie bijeenkomsten begeleid door maatschappelijk werker en heeft als uiteindelijk doel om de self-efficacy en maatschappelijke participatie van zowel revalidant als de naasten te vergroten. Tijdens de bijeenkomsten worden de revalidant en hun directe naasten geactiveerd om participatiedoelen op te stellen en samen met hun sociale netwerk de regie te nemen in de uitvoering van de doelen.

Afgelopen maanden is het POWER onderzoek in steeds meer interventie- en controle revalidatiecentra gestart. Het streven is om in 2016 en 2017 een totaal van 370 koppels van revalidanten en naasten in de studie te includeren. Revalidanten met een dwarslaesie, niet-aangeboren-hersenletsel of een beenamputatie kunnen samen met een naaste deelnemen aan het onderzoek.

Projectgroep: Anne Visser-Meily, Marcel Post, Marjolijn Ketelaar, Chantal Hillebregt en Eline Scholten

Klik hier voor meer informatie.