Presentatie Strategienota Kindersectie

30/04/2019

Op 14 april heeft de Kindersectie de strategienota 'Kinderrevalidatiegeneeskunde: elk kind wil gewoon mee doen!' vastgesteld.

In september 2016 is de eerste versie van de Strategienota van de Sectie Kinderrevalidatiegeneeskunde, Kinderrevalidatie: elk kind wil gewoon meedoen! vastgesteld. In de afgelopen jaren zijn de thema’s van de nota door diverse werkgroepen van de sectie verder uitgewerkt. Om de strategie actueel te houden en hem verder te onderbouwen is deze tweede versie van de strategienota ontwikkeld, met meer cijfermatige onderbouwing. Om de geformuleerde strategische doelen verder te brengen zal op basis van deze nota meer dan voorheen de samenwerking gezocht worden met andere partijen in het veld, vooral Revalidatie Nederland.

Lees hieronder deze tweede versie van de strategienota. Tevens te vinden op de pagina van de Kindersectie op deze website, onder Documenten.