Prijs beste poster en presentatie op DCRM 2021

12/11/2021

Tijdens het online DCRM 2021 op 11 en 12 november jl. zijn ook nu weer de prijzen uitgereikt aan degene die de Beste (Free Paper) Presentatie heeft gegeven en aan degene die de Beste Poster heeft gepresenteerd.

Beste Presentatie

De prijs voor de Beste Presentatie van een Free Paper op het online DCRM 2021 is gegaan naar Jochem Helleman. Jochem presenteerde het onderzoek Validity and feasibility of unsupervised home-based vital capacity testing in patients with MND. Zijn presentatie was helder en duidelijk; vragen die zouden kunnen ontstaan tijdens de presentatie werden direct beantwoord. De toehoorder werd aan de hand meegenomen. Hij heeft in korte tijd strak gepresenteerd over aanleiding, opzet en uitkomsten. Het verhaal is concreet, met duidelijke aangrijpingspunten om de zorg in de toekomst doelmatiger te maken voor ALS patiënten met ademhalingsproblemen. De relevantie van het onderzoek was meteen helder, en zichtbaar ook omdat men zich vanuit het publiek meteen aanbood voor deelname bij voortzetting van het onderzoek. Jochem won een certificaat en een geldbedrag van 250 euro. 

Beste Poster 

Renske Janssen won op het online DCRM 2021 de prijs voor de Beste Poster met de poster getiteld  Effectiveness of an outpatient multidisciplinary rehabilitation program in patients with neuralgic amyotrophy: a randomized controlled trial (RCT). De jury waardeerde de gedegen onderzoeksopzet en de heldere presentatie in woord en in beeld. Renske won met deze prijs een certificaat en een geldbedrag van 100 euro.

Genomineerde TESC Award

Rick van Damme is als jonge klare revalidatiearts genomineerd voor de TESC Award. Het doel van deze award is een stimulans te zijn voor jonge revalidatieartsen (in opleiding) om onderzoek te doen en dit te presenteren op de ESPRM congressen. Rick mag zijn onderzoek presenteren op de joint ISPRM/ESPRM in Portugal op 3-7 juli 2022. Reis- en verblijfkosten worden door de VRA vergoed; de congreskosten door de ESPRM.