Prijs Beste Presentatie en Beste Poster op DCRM 2019

08/11/2019

Net als voorgaande jaren werden tijdens het DCRM 2019 weer prijzen uitgereikt aan degene die de beste free paper presentatie heeft gegeven en aan degene die de beste poster had. Dit jaar werd tevens de TESC Award uitgereikt

Beste Presentatie
De prijs voor de Beste Presentatie van een Free Paper is gegaan naar Laura Bonouvrié met haar onderzoek The effect of intrathecal baclofen in dyskinetic cerebral palsy: the results of the IDYS trial.

Laura gaf een hele heldere presentatie over een relevant onderwerp met hoge impact voor de revalidatiegeneeskunde. De dia’s waren heel gestructureerd en goed opgebouwd met mooie visualisaties en leidden tot goede interactie met het publiek. De presentatie van de multi-center RCT naar de effecten van intra-thecale baclofen bij CP-patiënten toonde een positief effect van baclofen op het functioneren en dystonie. Zij won een certificaat, een geldbedrag van 250 euro 

Beste Poster
Jennifer Welten had op het DCRM 2019 de Beste Poster met als titel The effect of coping style and self-efficacy on anxiety, depression and life satisfaction in patient-partner couples after stroke. Zij is tevens genomineerd voor de TESC Award, wat betekent dat ze namens de VRA wordt afgevaardigd voor presentatie van haar onderzoek op het ESPRM congres in mei 2020.

Het onderzoek van Jennifer werd goed gepresenteerd, zowel in de pitch als op de poster zelf; het is wetenschappelijk verantwoord en gaat over een onderwerp dat innovatief is en onderbelicht in de revalidatiegeneeskunde, terwijl het een directe impact kan hebben op de revalidatiepraktijk. Zij won met deze prijs een certificaat en een geldbedrag van 100 euro.