Project Modernisering Medische Vervolgopleidingen stopt

23/12/2015

Per 1 januari 2016 stopt het KNMG-project Modernisering Medische Vervolgopleidingen met haar activiteiten. Het project MMV is in 2010 opgezet om opleiders, aios en andere betrokkenen te ondersteunen bij de modernisering van de medische vervolgopleidingen. De afgelopen zes jaar hebben zij een breed palet aan ondersteuning ontwikkeld, zoals het jaarlijkse MMV-congres, een onderwijskundig netwerk van opleidingsondersteuners, diverse workshops, documenten en good practices. Nu de subsidie na zes jaar eindigt, stopt ook het MMV-project.

Als gevolg hiervan werkt de website www.knmg.nl/modernisering vanaf 1 januari 2016 niet meer.

De Federatie Medisch Specialisten is van mening dat de opbrengsten van het MMV-project niet verloren mogen gaan. Daarom zal de Federatie vanaf januari 2016 de ontwikkelde materialen van het project MMV onderhouden en uitbreiden, de organisatie van het MMV-congres overnemen en een digitaal platform ontwikkelen waar aios en opleiders informatie over de medisch specialistische vervolgopleidingen kunnen vinden. Ook de informatie die nu te vinden is op de website van de Opleidingsetalage en de website van het project Specialistenopleiding Op Maat (SOM) zal hier een plaats krijgen.
Ten behoeve van de overdracht van gegevens van het MMV project is de website www.medischevervolgopleidingen.nl ontwikkeld. Hierop vindt u voortaan alle informatie en downloads die MMV in de afgelopen zes jaar verzamelde, zoals producten en informatie over visitatie, kwaliteitsborging en het CanBetter-thema 'Ouderenzorg'. Denk daarbij aan het competentieprofiel voor opleiders en leden van de opleidingsgroepKwaliteitsborging opleidingen tot sociaal geneeskundige en Scherpbier 2.0. Voor de twee laatstgenoemde onderzoekt KNMG samen met VWS de mogelijkheden om het restant van de subsidie van MMV in te zetten voor implementatie.

De Federatie zal vanaf 1 januari 2016 ook producten van MMV op het gebied van opleidingsprofessionalisering en CanBetter borgen en voortzetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het MMV-congres, de MMV Toolkit en de thema’s Patiëntveiligheid en Medisch Leiderschap in de vervolgopleiding. De website www.medischevervolgopleidingen.nl, met alle informatie en downloads die MMV in de afgelopen zes jaar verzamelde en de MMV-app zijn door de Federatie hiervoor ontwikkeld.

CGS en RGS
Informatie over regelgeving, erkenningen, registratie of visitatie zijn te vinden op we website van de CGS, www.knmg.nl/cgs, of de website van de RGS, www.knmg.nl/rgs. Het CanBetter-thema Doelmatigheid wordt opgepakt door het CGS en MUMC.