Propositie ‘Stepped Care bij Covid-19’

15/07/2021

Regelmatig kloppen patiënten aan bij aanbieders van medisch specialistische revalidatie (MSR), met een zorgvraag waarvan nog niet bewezen is of deze aanbieders hiervoor effectieve en passende zorg kunnen leveren. Patiënten met langdurige klachten na Covid-19 zijn hiervan het meest recente voorbeeld. Bij onze leden leidt dit tot een dilemma: zij willen zich graag beperken tot bewezen effectieve MSR-zorg, terwijl zij tegelijk patiënten met nieuwe diagnoses willen helpen.

Om op transparante en gestructureerde wijze een weg uit dit dilemma te vinden, hebben Revalidatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen een propositie ontwikkeld: 'De bijdrage van revalidatiegeneeskunde in stepped-care zorg aan Covidpatiënten: een product van onderzoek en zorg'. Hiermee willen we samen met onze partners en proactief een brug slaan om te komen tot een afgewogen gezamenlijk oordeel rondom de indicatie voor MSR zorg. We sturen deze propositie onder andere naar ZN, ZiN, NZa, VWS, ZonMw en enkele zorgverzekeraars. Hiermee willen we samen kijken of we een gestructureerde, transparante manier kunnen vinden om bij nieuwe diagnoses zorg en onderzoek te combineren, om zo te bepalen of de inzet bewezen effectief en proportioneel is.