Reactie VRA bestuur op uitzending Zembla

02/03/2017

In een uitzending van Zembla op woensdag 1 maart jl. werden het zorgproces en de zorginhoud bij revalidatie-instelling Ciran aan de kaak gesteld.

In de voorbereiding tot dit programma is de voorzitter van de VRA (Hans Rietman) geïnterviewd met betrekking tot het Algemeen Beroepskader en het kwaliteitsbeleid van de VRA. Binnen de uitzending van Zembla werd onder andere de minimale betrokkenheid van de revalidatieartsen bij de medisch specialistische revalidatieprogramma’s van Ciran benoemd. De intake voor een dergelijk behandelprogramma zou zelfs via skype hebben plaatsgevonden. Zoals tijdens de uitzending duidelijk werd gemaakt distantieert de VRA zich van een dergelijke intakeprocedure. In het Algemeen Beroepskader is opgenomen dat een revalidatiearts tijdens een behandeltraject tenminste 3x keer fysiek een contactmoment dient te hebben met de patiënt, zeker bij de intake en evaluatie van de interdisciplinaire behandeling. Met betrekking tot de inhoud van de behandelprogramma’s van Ciran heeft de VRA op dit moment geen commentaar. Het VRA bestuur wil graag op korte termijn in gesprek met de revalidatieartsen van Ciran voor verdere verduidelijking.

Omdat de uitzending van Zembla mogelijk gevolgen heeft voor de beeldvorming ten aanzien van de werkwijze van Ciran, en wellicht ook ten aanzien van medisch specialistische revalidatie in het algemeen, beraadt het VRA bestuur zich over eventuele verdere stappen. Het VRA bestuur benadrukt dat de indicatiestelling tot medisch specialistische revalidatie aan duidelijke randvoorwaarden dient te voldoen. Deze randvoorwaarden zijn helder beschreven in het Algemeen Beroepskader in samenhang met de Position Paper Revalidatiegeneeskunde (2015) en de Indicatiestelling Medisch Specialistische Revalidatiegeneeskunde. Tevens heeft het Zorginstituut Nederland in het duidingsrapport duidelijk beschreven wat een revalidatiearts pleegt te doen. Het is essentieel dat revalidatieartsen zich aan deze beroepsvoorwaarden houden.

In het vervolgtraject zal het VRA bestuur het gesprek aangaan met de bij Ciran werkzame revalidatieartsen ten aanzien van de intakeprocedure en inhoud van de behandelprogramma’s.
Tevens zal het VRA bestuur naar aanleiding van deze uitzending in overleg treden met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Revalidatie Nederland en Zorginstituut Nederland.

Klik hier voor een link naar de Zembla uitzending 'Beter worden van ziek zijn'.