Registratiekaart helpt medisch specialist bij bepalen wel of niet openen van een DBC

01/11/2019

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een registratiekaart ontwikkeld die op een eenvoudige manier duidelijk maakt wanneer een DBC geopend mag worden bij een nieuwe patiënt of een nieuwe zorgvraag van een bestaande patiënt in het ziekenhuis.

Medisch specialisten en andere zorgprofessionals kunnen met behulp van de registratiekaart aan het begin van het zorgproces al de afweging maken of er een nieuwe DBC gerechtvaardigd is. Zij kunnen de registratiekaart gebruiken vanaf januari 2020, wanneer de regels voor het (parallel) openen van een DBC eenvoudiger worden.

In samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben de partijen gewerkt aan voorstellen voor het vereenvoudigen van de regels voor medisch specialistische zorg (MSZ). De NZa heeft de vereenvoudigingen over parallelliteit overgenomen in de regelgeving voor 2020. Op basis van de nieuwe regels rond het openen van DBC’s is de registratiekaart ontwikkeld, waarmee een medisch specialist of een andere zorgprofessional aan het begin van het zorgtraject zelf kan bepalen of hij wel of geen (nieuwe) DBC mag openen. Deze wijzigingen zijn beschreven in de tweede bijlage Toelichting wijzigingen regelgeving parallelliteit.

Voor zorgaanbieders van revalidatie is het vaak lastig om behandelingen van verschillende zorgvragen voor een patiënt te splitsen. Veel centra maken daarom zo min mogelijk gebruik van parallelle trajecten. In ziekenhuizen komen parallelle trajecten vaker voor.