Revalidatie Nederland presenteert toekomstscenario’s met en voor patiënten

20/09/2017

Op 20 september 2017 bestond Revalidatie Nederland 50 jaar. In het kader hiervan heeft Revalidatie Nederland samen met een klankborgroep van patiënten, stakeholders en leden van Revalidatie Nederland toekomstscenario’s voor de revalidatie ontwikkeld.

De scenario’s spelen zich af in het jaar 2030. Hierbij is uitgegaan van een aantal zekerheden, zoals de vergrijzing en het feit dat mensen vitaal ouder worden. Daarnaast zijn onzekerheden in kaart gebracht, die per scenario verschillend zijn ingevuld. Dit heeft geleid tot de scenario’s ‘Mijn doel voorop’, ‘Op eigen kracht’ en ‘Mijn nieuwe ik’. Deze scenario’s beschrijven een mogelijke toekomst voor de revalidatiezorg en gaan in op de positie van patiënten in die toekomst.

Revalidatie Nederland heeft samen met BeBright input bij veel betrokkenen verzameld voor deze scenario’s. Ruim 150 deelnemers hebben in drie bijeenkomsten met elkaar gesproken over revalideren in de toekomst. Er is gekeken naar de impact van trends en ontwikkelingen op de leefwereld van patiënten en naar belangrijke uitdagingen voor de toekomst van de revalidatiezorg. Aanvullend zijn 15 experts geïnterviewd over hun beeld van de toekomst. In drie bijeenkomsten van de klankbordgroep van patienten is met ervaringsdeskundigen verdieping gegeven aan de toekomstverkenning.

De toekomstscenario’s geven een interessante kijk op de toekomst van de zorg in het algemeen en de revalidatiezorg in het bijzonder. Om het perspectief van patiënten optimaal te kunnen meenemen, is intensief met hen samengewerkt in dit traject. De revalidatiesector gebruikt deze scenario’s om patiënten van de toekomst zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zo kan de revalidatiesector ook in de toekomst de best mogelijke, patiëntgericht revalidatiezorg bieden. De publicatie met de toekomstscenario’s vindt u hieronder en op www.revalidatie.nl/publicaties.