Revalidatiegeneeskunde in 'De Medisch Specialist'

21/06/2017

Deze week is de 2e editie 'De Medisch Specialist' in 2017 verschenen. In deze editie staat o.a. een interview met twee revalidatieartsen, Peter de Koning en Natasja Jelsma. Zij geven aan hoe zij invulling geven aan netwerkgeneeskunde.

Natasja Jelsma, revalidatiearts in Rode Kruis Ziekenhuis, en Peter de Koning, kinderrevalidatiearts in Heliomare, leggen uit wat het werk van de revalidatiearts inhoudt. De revalidatiegeneeskunde kent een brede patiëntenpopulatie, verspreid over revalidatiecentra en ziekenhuizen in heel Nederland. Waar andere specialismen zich vooral richten op op de behandeling van ziekten of aandoeningen, kijkt de revalidatiearts met name naar het functioneren van een patiënt. 'Een patiënt moet in zijn dagelijks leven zo min mogelijk last hebben van de gevolgen van een aangeboren of verkregen aandoening', aldus Peter.

Zie onderaan dit bericht om het interview (of het hele nummer van De Medisch Specialist) te lezen.

De Medisch Specialist is het tijdschrift van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de ‘koepel’ waarin alle 32 verenigingen van medisch specialisten hun krachten bundelen voor gezamenlijke belangenbehartiging. Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar en wordt toegestuurd aan alle 24.000 medisch specialisten in Nederland.

Het interview met de beide revalidatieartsen is een onderdeel van de serie 'Specialisme in beeld' waarin steeds een ander medisch specialisme onder de loep wordt genomen, van chirurg tot dermatoloog en van orthopeed tot neuroloog en psychiater.